O Nas

Fundacja Instytut Monteskiusza to organizacja pozarządowa, której misją jest działalność na rzecz wolności, demokratycznego państwa prawa oraz rozwoju gospodarki.

Zarząd Fundacji:

P a w e ł   S t ę p n i e w s k i – prezes zarządu
A n d r z e j   F i l i p e c k i    – wiceprezes zarządu
D a w i d   R o s t a l s k i        – wiceprezes zarządu
A r t u r   B u s z e k                – członek zarządu
Zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz Tutaj.