Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady prywatności oraz przetwarzania danych osobowych Fundacji Instytut Monteskiusza

Fundacja Instytut Monteskiusza (IM) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych jej powierzonych przez fundatorów, darczyńców, pracowników, współpracowników, partnerów społecznych i biznesowych, klientów oraz innych osób, które pozostawiły nam swoje dane. Wszelkie posiadane przez IM dane osobowe winny być przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem Polski i Unii Europejskiej (na terenie działania IM) oraz innych krajów, o ile dotyczy to tych danych i ich przetwarzania.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Zasad oraz dotyczące ochrony danych osobowych winny być kierowane do Zarządu IM (adres email: instytut@monteskiusz.pl ).

Zasady podstawowe

IM informuje osoby, o których zbiera dane osobowe, o celu i zakresie ich przetwarzania, zaś osoby przekazują te dane dobrowolnie.

IM ogranicza dane osobowe, które zbiera i wykorzystuje jedynie do danych właściwych do odpowiednich czynności i zgodnych z prawem. IM nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdzie ich udział jest niezbędny do zrealizowania celu lub usługi zgodnie z informacją przekazaną użytkownikowi. Dostęp do danych IM jest ograniczony do osób, które muszą z nich korzystać do zrealizowania celu lub usługi. Dane osobowe winny być przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych zbiorach.

IM korzysta z dostępnych usług na platformach informatycznych (np. facebook, instagram, twitter, allegro, zbieram.to, nazwa.pl). Dane, które użytkownik pozostawił dobrowolnie na tych platformach wyrażając zainteresowanie treściami publikowanymi przez Instytut podlegają zasadom ochrony danych osobowych i administratorom tych platform, zaś IM nie ma wpływu na realizację tych zasad. Wyjątkiem są dane, które użytkownicy tych platform przekazują IM za ich pośrednictwem zlecając IM realizację celu lub usługi (np. zapis na newsletter czy komunikaty IM, albo zlecając IM wykonanie usługi lub nabywając towary).

Osoby kierujące do IM dane osobowe zawarte w korespondencji lub komunikatach za pośrednictwem systemów komunikatów (np. facebook/Messenger, twitter, hangouts itp.) oraz poczty elektronicznej przyjmują do wiadomości, iż IM nie ma możliwości korekty ani usunięcia tych danych ze wspomnianych systemów.

Osoby, których dane osobowe są w bezpośrednim posiadaniu IM mają prawo do wglądu do tych danych, ich korekty oraz usunięcia – za wyjątkiem, gdy te dane są niezbędne do realizacji celu lub usługi wciąż aktywnej, w sytuacjach obrony uzasadnionych praw IM, lub w sytuacjach wymaganych przez prawo.

Dane osobowe w posiadaniu IM zostają przechowywane tak długo, jak jest to związane z realizacją celu lub usługi oraz uzasadnionym interesem IM, oraz wymogami prawa.