Posted in Gospodarka Opracowania

Polityka rozwoju technologicznego Polski

Polityka rozwoju technologicznego Polski   Przedstawianie świetlanych perspektyw błyskawicznego awansu IV RP w unowocześnianiu technologii to jeden z ulubionych tematów rządowej propagandy. W dniu 27…

Posted in Konstytucja Opracowania Unia Europejska

Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w pigułce

Dawid Rostalski   W apogeum sporu rozgorzałego wokół postanowienia Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r. (III UZP 4/2018) warto oddać głos samemu Trybunałowi Sprawiedliwości…

Posted in Konstytucja Opracowania

Niezależność sądownictwa a trójpodział władzy

Niezależność władzy sądowniczej od innych władz jest słusznie uważana za jeden z filarów współczesnego państwa demokratycznego. Separacja judykatywy od legislatywy i egzekutywy ma wymiar szczególny, albowiem…

Posted in Historia Monteskiusz Opracowania

Troglodyci Monteskiusza

Czytając lub słuchając wypowiedzi niektórych obserwatorów, komentatorów, a także i uczestników aktualnego życia politycznego w Polsce, można czasem odnaleźć w ich  retoryce świadome odniesienie się…

Posted in Historia Opracowania

Józef Hieronim Retinger – wielki Polak i Europejczyk

Polski literaturoznawca, polityk, pisarz. Doradca Władysława Sikorskiego. Sekretarz Generalny Ruchu Europejskiego. Jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej.   Autor: Dawid Rostalski Tytuł: Józef Hieronim Retinger – wielki…

Posted in Konstytucja Opracowania

20 lat Konstytucji RP – Wypowiedź prof. Andrzeja Zolla

Obchodząc 20-lecie uchwalenia Konstytucji RP  Instytut Monteskiusza zaprosił profesorów prawa UJ do oceny dwóch dekad obowiązywania Konstytucji oraz do wskazania proponowanych zmian. W załączonym tekście…