Posted in Obserwator Opracowania Unia Europejska

Program ALDE 2019 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

ALDE – Porozumienie Liberałów i Demokratów dla Europy – ogłosiło swój program dla Europy na Kongresie ALDE w listopadzie 2018 r. Program ten przedstawia wizję,…

Posted in Gospodarka Opracowania

Produkcja energii elektrycznej w Europie

Produkcja energii elektrycznej w Europie oraz podział na źródła pozyskania   Raport NIK zawierający opinie na temat stanu polskiego mixu energetycznego jest istotnym elementem w…

Posted in Gospodarka Opracowania

Polityka rozwoju technologicznego Polski

Polityka rozwoju technologicznego Polski   Przedstawianie świetlanych perspektyw błyskawicznego awansu IV RP w unowocześnianiu technologii to jeden z ulubionych tematów rządowej propagandy. W dniu 27…

Posted in Konstytucja Opracowania Unia Europejska

Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w pigułce

Dawid Rostalski   W apogeum sporu rozgorzałego wokół postanowienia Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r. (III UZP 4/2018) warto oddać głos samemu Trybunałowi Sprawiedliwości…

Posted in Konstytucja Opracowania

Niezależność sądownictwa a trójpodział władzy

Niezależność władzy sądowniczej od innych władz jest słusznie uważana za jeden z filarów współczesnego państwa demokratycznego. Separacja judykatywy od legislatywy i egzekutywy ma wymiar szczególny, albowiem…

Posted in Historia Monteskiusz Opracowania

Troglodyci Monteskiusza

Czytając lub słuchając wypowiedzi niektórych obserwatorów, komentatorów, a także i uczestników aktualnego życia politycznego w Polsce, można czasem odnaleźć w ich  retoryce świadome odniesienie się…

Posted in Historia Opracowania

Józef Hieronim Retinger – wielki Polak i Europejczyk

Polski literaturoznawca, polityk, pisarz. Doradca Władysława Sikorskiego. Sekretarz Generalny Ruchu Europejskiego. Jeden z twórców Wspólnoty Europejskiej.   Autor: Dawid Rostalski Tytuł: Józef Hieronim Retinger – wielki…

Posted in Konstytucja Opracowania

20 lat Konstytucji RP – Wypowiedź prof. Andrzeja Zolla

Obchodząc 20-lecie uchwalenia Konstytucji RP  Instytut Monteskiusza zaprosił profesorów prawa UJ do oceny dwóch dekad obowiązywania Konstytucji oraz do wskazania proponowanych zmian. W załączonym tekście…